Hoe wordt een dakopbouw gemaakt?

Voor verbouwingen zijn er diverse bouwmethoden mogelijk. Mede afhankelijk van het type verbouwing, de maximaal toelaatbare belasting en je persoonlijke voorkeur zal een bouwmethode gekozen worden. Voor dakopbouwen is de meest voorkomende bouwmethode de houtskeletbouw methode. In het geval van een bijzondere vorm of zeer grote overspanningen kan staalskeletbouw gebruikt worden als methode. Een stalen constructie is zwaar waardoor het minder geschikt is om op bestaande bebouwing te plaatsen.

houtskeletbouw-methode-van-bouwen

Houtskeletbouw (HSB) - is een veel toegepaste bouwmethode voor verbouwingen. Het houtenskelet bestaat uit stijl- en regelwerk met een binnen- en buitenbeplating. Tussen de beplating wordt de isolatie toegepast. Hierdoor is de totale wanddikte dunner dan bij de stapelbouwmethode. De relatief lichte constructie maakt deze bouwmethode uitermate geschikt voor dakopbouwen. Bij grote overspanningen wordt houtskeletbouw wordt veelal in combinatie met een staalconstructie toegepast.

Prefab dakopbouw - Een prefab dakopbouw wordt in de werkplaats getimmerd. De aannemer maakt de dakopbouw in delen, de delen worden met een hijskraan op het dak geplaatst. Na twee dagen is de nieuwe dakopbouw wind- en waterdicht. 

Techniek
Een belangrijk streven bij een dakopbouw is om de bestaande woning zo min mogelijk te belasten met de werkzaamheden. Dit betekent dat de bouwwerkzaamheden bovendaks moeten blijven en dat het bestaande dak niet opengemaakt hoeft te worden. In samenwerking met de constructeur en uitvoerende partijen zijn wij tot een slimme oplossing gekomen. De enige opening die gemaakt wordt is het trapgat ten behoeve van de nieuw te plaatsen trap. Zodoende kunt u gewoon in uw woning blijven wonen terwijl de dakopbouw wordt geplaatst.

De bestaande dakbedekking wordt verwijderd nadat de dakopbouw wind- en waterdicht. Vervolgens wordt het bestaande dak verstevigd met een nieuwe constructie. Deze nieuwe constructie bestaat uit balken en underlayment platen. De balken worden op het bestaande dak geschroefd en deze balken zorgen er tevens voor dat het bestaande dak wordt uitgevlakt. Op de nieuwe balken worden vervolgens de underlayment platen geplaatst. Zodoende ontstaat een waterpas werkvloer die tevens constructief is.

houtskeletbouw-bouwmethode-regelwerk plaatsing-prefab-dakopbouw dakopbouw-techniek-afwerking