Zekerheid over bouwkosten; dat is wat onze opdrachtgevers al in een vroegtijdig stadium willen hebben. Om deze reden kunnen wij al na het eerste schetsontwerp van de dakopbouw een uitgebreide kostenraming maken. De kostenraming geeft gedetailleerd weer waar de bouwkosten van de dakopbouw in gaan zitten. 

Als de kostenraming niet in lijn ligt met de verwachtingen, dan kunnen de bouwtekeningen heel gericht aangepast worden om tot het gewenste budget te komen. Naast deze bouwkosten maken we ook inzichtelijk wat de architectenkosten zijn.

In de begroting voor jouw dakopbouw moet je rekening houden met de volgende kosten: bouwkosten, leges en kosten voor adviseurs.

De bouwkosten zijn de kosten, die de aannemer berekent. De leges zijn de kosten van de gemeente voor bijvoorbeeld de vergunningaanvraag. De gemeente rekent ongeveer 3% van de bouwkosten als leges voor de aanvraag omgevingsvergunning. De leges worden hoger naarmate de vergunningaanvraag complexer wordt. De gemeente kan je hier meer over vertellen. 

Voor de kosten van adviseurs kan je rekening houden met onder andere architectenkosten, constructeurskosten en indien van toepassing: sondering, milieuonderzoek, grondmechanisch onderzoek, bemalingsadvies (voor kelders), asbestinventarisatierapport, geluidonderzoek of archeologisch onderzoek.