ga terug naar projectenoverzicht

Dakopbouw bij bijzondere bezonningsnorm

Ondanks een bijzondere bezonningsnorm in het bestemmingsplan en de eisen van de Welstandscommissie, hebben wij met een zorgvuldig ontwerp een dakopbouw kunnen realiseren die voldoet aan de woonwensen.

Het is de taak van de gemeente om te zorgen voor voldoende zonlicht. Om dit te reguleren zijn bezonningsnormen opgesteld. Aan deze normen moet worden voldaan bij bouwprojecten, zoals een dakopbouw.

Project: 19562
Jaar: 2021
Locatie: Den Haag

In de smalle Acaciastraat in de Bomenbuurt doet zich een bijzondere situatie voor. Door de Haagse bezonningsnorm zijn de dakopbouwmogelijkheden op een asymmetrische wijze in het bestemmingsplan opgenomen. Dit betekent dat het bestemmingsplan (in verband met het zonlicht) aan de ene kant van de straat andere mogelijkheden toestaat voor een dakopbouw dan aan de andere kant. Aan de overzijde van de straat moet volgens de bezonningsnorm een optopping met een setback gerealiseerd worden, oftewel een dakopbouw die iets terug is geplaatst ten opzichte van de gevel. De Welstandscommissie van de gemeente vindt een symmetrisch gevelbeeld aan beide zijden van de straat echter belangrijk. Om ervoor te zorgen dat dit gevelbeeld zo symmetrisch mogelijk blijft, hebben wij in het ontwerp gebruik gemaakt van een dakschild.

Met de contrasterende dakopbouw hebben wij gezocht naar een zo goed mogelijke balans tussen de woonwensen en de mogelijkheid tot het continueren van de optopping over het hele bouwblok. Het neutrale zink met het sprekende bloemvenster zal bij herhaling een nieuwe eenheid geven, waarbij het bloemvenster voor een nieuwe ritmiek in het gevelbeeld zorgt, zonder die van de bestaande erkers te overstemmen.

Door dit zorgvuldige ontwerp hebben wij kunnen voldoen aan de bezonningsnormen uit het bestemmingsplan en aan de eisen van de Welstandscommissie, terwijl deze dakopbouw wel voor veel extra woonruimte zorgt. De Welstandscommissie heeft dit project vermeld in het jaarverslag 2019-2020 vanwege de bijzondere omstandigheden waar een oplossing voor is gevonden. Zoek je ook een manier om extra woonruimte te realiseren en/of heb je vragen over de mogelijkheden volgens de bezonningsnorm of het bestemmingsplan? Neem dan contact met ons op, wij helpen je graag!