Mijn dakopbouw past niet binnen het bestemmingsplan. Wat moet ik doen?


Als je dakopbouw niet binnen het bestemmingsplan past, bestaat de mogelijkheid dat je ook daadwerkelijk niet deze bouwplannen uit mag voeren van de gemeente. Wel heeft de gemeente in veel gevallen de mogelijkheid om van het bestemmingsplan af te wijken. Om een goede inschatting te maken van de kansen om je dakopbouw tot uitvoering te kunnen brengen, is het raadzaam met de gemeente om tafel te gaan. 

Wij kunnen hierbij helpen. Wanneer dit gesprek niet de gewenste uitkomst heeft, bieden de meeste gemeentes de mogelijkheid om een vooraanvraag in te dienen. 

Een vooraanvraag is nog geen officiële aanvraag omgevingsvergunning, maar je krijgt wel een schriftelijke uitspraak van de gemeente waarin je bouwplannen beoordeeld worden. Het voordeel van een vooraanvraag is dat de leges beperkt zijn, dat de tekeningen van de architect nog niet zo uitgebreid hoeven te zijn en dat je vaak snel inzicht in de bouwmogelijkheden hebt. Het grote nadeel van een vooraanvraag is dat er geen wettelijke termijn voor staat. Als de gemeente het dus druk heeft, komt jouw vooraanvraag dikwijls onderaan de stapel te liggen.